E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

NY HJEMMESIDE

Klinikken har fået ny hjemmeside.

BEROLIGENDE MEDICIN

Beroligende medicin og sovemedicin.

Sundhedstyrelsen har skærpet udskrivningsreglerne for vanedannende medicin, som sove- og beroligende medicin.

Fremover kan vanedannende medicin kun udskrives:

 • Ved personlig fremmøde i klinikken.
 • Recept gives højst til 1 måned ad gangen.
 • Der vil blive tilbudt udtrapningsplan ved hvert fremmøde.

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag 8.00 - 16.00
Tirsdag 8.00 - 16.00
Onsdag 8.00 - 18.00
Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 16.00

 

TELEFONISK

Mandag 8.00 - 9.00
Tirsdag 8.00 - 9.00
Onsdag 8.00 - 9.00
Torsdag 8.00 - 9.00
Fredag 8.00 - 9.00


TIDSBESTILLING

Dagligt mellem kl. 10.00 - 12.00

PERSONALE

Læge Hanne Leufstedt

Speciallæge i almen medicin

 • Jeg er uddannet som læge i jaunar 1991. I forbindelse med min turnus var jeg et halvt år i almen praksis. Et halvår der i den grad inspirerede mig til at ville uddanne mig indenfor almen medicin. Et valg jeg aldrig har fortrudt.
 • I de efterfølgende år gennemgik jeg speciallægeuddannelsen i almen medicin og blev speciallæge i 1998.
 • Siden da har jeg arbejdet i almen praksis, først som amanuensis, siden som vikar, og jeg blev selvstændigt praktiserende læge i 2001. Siden maj 2004 har jeg været solo-praktiserende læge i min nuværende klinik.
 • Jeg deltager løbende i efteruddannelse, videreuddannelse og har nu færdiggjort mit diplomkursus i akupunktur. jeg praktiserer akupunktur som led i den almindelige behandling, specielt af bevægeapparatslidelser.
 • Siden 2001 har jeg været fast tilknyttet den samme efteruddannelsesgruppe, som mødes 6-8 gange årligt til faglig sparring, efteruddannelse og drøftelse af faglige, patientrelaterede problemstillinger og supervision.

Om mig personligt:

 • Jeg synger i kor, dyrker sport på motionsniveau, cykler meget og gerne, holder af naturen og interesserer mig for at fotografere. Jeg elsker havet og er optaget af kultur, kunst og musik og går gerne til koncerter af enhver observans.
 • Jeg har 2 børn, heraf 1 endnu hjemmeboende.

Medlem af:

 • PLO (Praktiserende lægers organisation)
 • PLA (Praktiserende lægers arbejdsgiverforening)
 • DSAM ( dansk selskab for almen medicin)
 • DMSfA ( dansk medicinsk selskab for akupunktur)

Sygeplejerske Søs Jensen

(f. 1967)
 
Uddannet 1993, Frederiksborg Amt Sygeplejeskole.
 
Jeg har 10 års erfaring fra skadestue og har været ansat i klinikken siden 2004
 
Jeg varetager sygepleje- og sekretærfunktionerne i klinikken.
 
Jeg udfører:

 • Hjemmeblodtryksmåling
 • Døgnblodtryksmåling
 • Tager blodprøver og EKG
 • Måler lungefunktion på børn og voksne
 • Priktest
 • Halspodninger
 • Giver vaccinationer
 • Sårpleje
 • Vortebehandling

Og så er det jo også mig, der passer telefonen og skranken.